Nieuwsbrief april 2016


Peilingen rondom het Oekraïne-referendum

Op woensdag 6 april was het referendum over de Associatieovereenkomst met Oekraïne. 32 procent van de kiezers ging stemmen, 61 procent sprak zich uit tegen goedkeuring van het verdrag. Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt, heeft I&O Research meerdere onderzoeken verricht in de aanloop naar het Oekraïne-referendum. Dit gebeurde in samenwerking met de Volkskrant, die onze peilingen steeds publiceerde.

Met onze laatste peiling, die op 2 april in de Volkskrant stond, hadden we niet de bedoeling de uitslag exact te voorspellen. Dat zou ook moeilijk gaan met een peiling die anderhalve week voor het referendum door u is ingevuld. Maar het was wel prettig dat deze slotpeiling aardig leek op de uiteindelijke uitslag. Het bleek dat de nee-stemmers al enkele maanden tamelijk stabiel op een ruime voorsprong stonden (eind maart op 57 procent). I&O Research-onderzoeker Peter Kanne zei op 2 april over de achterstand van het voorkamp in de Volkskrant: ‘Het wordt heel moeilijk om die achterstand nog goed te maken’.


Prijswinnaars verloting bekend

Inmiddels zijn de prijswinnaars van de jaarlijkse verloting onder het I&O Research Panel bekend! Hierbij zijn digitale Bol.com-cadeaubonnen t.w.v. 10 en 50 euro verloot. Prijswinnaars hebben reeds bericht gekregen. Ook na afloop van dit jaar zal er weer een verloting plaatsvinden. Hierbij geldt: hoe vaker u deelneemt aan peilingen, des te meer kans u maakt op een prijs. Wij hopen dat u ook aan nieuwe onderzoeken blijft deelnemen.


Tien jaar geleden werd in nagenoeg elke Nederlandse gemeente restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) aan straat gezet. Glas en textiel werd naar inzamelcontainers gebracht en papier door verenigingen verzameld. Grofvuil, kleine elektrische apparaten en klein chemisch afval werd naar een afvalbrengstation gebracht. De afvalwereld is echter al jaren in beweging.

Lees meer


Urgentie om klimaat neemt toe

Maakte in september 2015 zich nog 70 procent zorgen over “de uitstoot van broeikasgassen, de klimaatverandering en de effecten daarvan op het milieu”, in januari 2016 is dat gestegen naar 74 procent. Deze toegenomen zorg over het klimaat vertaalt zich in een eveneens toegenomen aandeel dat vindt dat het kabinet-Rutte meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In september vond 56 procent dat, in januari 64 procent.

Lees meer


Eén jaar na de decentralisaties: kwaliteit zorg niet verbeterd

Van alle Nederlanders kreeg 18 procent in 2015 professionele zorg naar aanleiding van een van de 16 voorgelegde situaties uit het sociaal domein. Dat is iets minder dan in 2014, toen 21 procent hulp kreeg. De meeste mensen krijgen dus nog steeds hulp, maar men krijgt wel minder hulp: van degenen met Wmo- of jeugdgerelateerde problemen, of ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ die voor 1 januari 2015 ook al hulp kregen, krijgt ongeveer 30 procent nu minder hulp.

Lees meer


OV-chipkaart wordt hoog gewaardeerd

Ov-reizigers in het stads- en streekvervoer geven een steeds hogere waardering voor de OV-chipkaart. Het gebruiksgemak van de OV-chipkaart krijgt het rapportcijfer 7,9, de hoogste score tot nu toe. Een jaar eerder was het nog een 7,5. Het oordeel over het gemak van een vervoerbewijs kopen en laden van reissaldo leverde een 7,7 op, twee tiende hoger dan een jaar eerder (7,5). Deze 7,7 is een evenaring van de hoogste score tot nu toe, in 2004 en 2006, toen betalen met de strippenkaart nog gangbaar was. Dit blijkt uit de resultaten van de OV-Klantenbarometer 2015 van CROW-KpVV onder bijna 90.000 reizigers, uitgevoerd door I&O Research.

Lees meer


Minder vaste klanten voor de warenmarkt

In het vakblad voor ondernemers in de ambulante handel, De Koopman van maart 2016 verscheen een artikel waarin op basis van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 van I&O Research lessen worden getrokken voor de warenmarkt. Hieruit blijkt dat er ten opzichte van 2010 minder vaste bezoekers zijn op de warenmarkten. Samenstelling en kwaliteit van het productaanbod worden bepalender in de keuze van de consument om (ook) naar de markt te gaan. Uitdaging voor trajecten zoals de Markt van Morgen is om ‘smaakmakers’ een plek te geven op de markt, collectieve promotie via alle mogelijke kanalen te omarmen en om internetverkopen te integreren in de bedrijfsvoering.

Lees meer


De Nationale ombudsman over de digitale overheid: ‘De burger verleiden en een beetje dwingen’

Maak als overheid niet te veel haast met de digitalisering, vindt Reinier van Zutphen, de ontwikkelingen gaan voor veel burgers al snel genoeg. De Nationale Ombudsman is kritisch over een overheid die wil loslaten, maar tegelijk de burgers met hernieuwd wantrouwen tegemoet treedt. ‘De labelling van iemand die een vergissing maakt als fraudeur is desastreus.’ I&O-onderzoeker Peter Kanne interviewde.

Lees meer


Nederlanders ervaren achteruitgang openbaar groen

In opdracht van Binnenlands Bestuur voerde I&O Research een onderzoek uit naar de beleving van de gemeentelijke bezuinigingen op de woon- en leefomgeving. Het blijkt dat de gemeentelijk bezuinigingen vooralsnog niet leiden tot een afname van de bewonerstevredenheid en tot lagere beoordeling van de inspanningen van de gemeente. Wel ziet 24 procent van de Nederlanders een achteruitgang van de woon- en leefomgeving. Vooral bij het onderhoud van het groen ervaart men een duidelijke achteruitgang.

Lees meer
[Uitschrijven](${unsubscribecommunitylink})
U kunt zich ook afmelden door deze e-mail te beantwoorden, maar de volledige verwerking van uw afmelding kan dan enkele werkdagen in beslag nemen.