Nieuwsbrief augustus 2016


Overheidsdienstverlening steeds beter gewaardeerd

Voor de vierde achtereenvolgende keer stijgt de waardering van de overheidsdienstverlening door ‘de keten van overheidsorganisaties’. Men geeft in 2015 het rapportcijfer 7,0, waar dit in 2009 nog een 6,6 was. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Lees meer


Meerderheid voetballiefhebbers: degradatie FC Twente te zwaar

In eerste instantie had de licentiecommissie van de KNVB geoordeeld dat FC Twente zou degraderen naar de Jupiler League. Door een uitspraak van de beroepscommissie mag FC Twente in het komende seizoen in de Eredivisie blijven voetballen. Voordat de beroepscommissie tot haar uitspraak kwam, heeft I&O Research een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse voetballiefhebbers naar hun oordeel over de voorgestelde straf van de licentiecommissie. Hieruit bleek dat meer dan de helft (55 procent) van de Nederlandse voetballiefhebbers de voorgestelde straf voor FC Twente – degradatie naar de Jupiler League – te zwaar vond. Twee op de vijf (41 procent) vonden de straf prima en 4 procent was van mening dat de straf te licht was. Van de inwoners van Twente vonden vier op de vijf dit een te zware straf; vrijwel alle FC Twente-fans (94 procent) waren van mening dat degradatie van hun favoriete club een te zware straf zou zijn.

Lees meer


Vooral supermarkt spint garen bij uitbreiding zondagopenstelling

Bij de behandeling van de Winkeltijdenwet 2013 zegde minister Kamp toe om in 2016 de effecten van de ruimere openstellingsmogelijkheden op zondag te evalueren. Die evaluatie wordt nog voor de zomer verwacht. I&O-onderzoekers Thijs Lenderink en Ester Hilhorst nemen - op basis van eerder onderzoek en een recente consumentenpeiling - een voorschot op deze evaluatie. Hun conclusie? De toegenomen zondagsopenstelling heeft het winkelgedrag niet radicaal veranderd (de zondag blijft een uitrustdag), maar er zijn in het winkellandschap wel winnaars en verliezers aan te wijzen.

Lees meer


Aboutaleb kan PvdA 11 zetels winst opleveren

De PvdA – onder leiding van Diederik Samsom – krijgt in de reguliere I&O-peiling 16 zetels. Zou Lodewijk Asscher op dit moment de leider zijn, dan kan dit met circa drie zetels toenemen (een verschil dat nog binnen de nauwkeurigheidsmarges ligt). Als echter Ahmed Aboutaleb lijsttrekker van de PvdA zou worden, zou de PvdA (op dit moment) 27 zetels halen. Aboutaleb heeft dus een duidelijk grotere kiezerspotentie dan Diederik Samsom (16) en Lodewijk Asscher (19). Met Ahmed Aboutaleb zou de PvdA weer de grootste partij ‘op links’ zijn en zich in de top drie, dicht bij de PVV en VVD, kunnen nestelen.

Dit blijkt uit landelijk representatief onderzoek van I&O Research onder 2.819 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Lees meer


Discriminatie in Groningen steeds vaker arbeidgerelateerd

In de provincie Groningen voelt een op de zes inwoners (17 procent) zich wel eens gediscrimineerd. Het aandeel Groningers met een discriminatie-ervaring is hiermee even groot als in 2012, maar ligt hoger dan in 2009 (toen had 13 procent van de inwoners hiermee te maken). De context van discriminatie is steeds vaker arbeidgerelateerd, zoals op het werk, tijdens een stage of bij het solliciteren. Het onderzoek naar het discriminatieklimaat in Groningen is door I&O Research uitgevoerd in opdracht van het Discriminatie Meldpunt Groningen. Hiervoor vulden ruim 1.300 inwoners van de provincie Groningen een online vragenlijst in.

Lees meer


De continue doorontwikkeling van het wijkgericht werken

I&O Research doet al jaren onderzoek naar burgerparticipatie, waarbij de afgelopen jaren het onderwerp gebiedsgericht of wijkgericht werken steeds vaker centraal stond. Hoewel de invulling zeer verschillend kan zijn, lopen gemeenten tegen dezelfde problemen op en maakt het landelijk grotendeels een vergelijkbare ontwikkeling door. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met grote uitdagingen op het gebied van het in stand houden van burgerinitiatieven, het integreren van het sociale domein in de gebiedsgerichte aanpak en het klaarstomen van de gemeentelijke organisatie voor een steeds meer faciliterende rol. Tijmen Siermann, onderzoeksadviseur bij I&O Research zet de ontwikkelingen en uitdagingen op een rijtje.

Lees meer
[Uitschrijven](${unsubscribecommunitylink})
U kunt zich ook afmelden door deze e-mail te beantwoorden, maar de volledige verwerking van uw afmelding kan dan enkele werkdagen in beslag nemen.