Nieuwsbrief december 2016


Twee op drie Nederlanders: "Zwarte Piet moet blijven"

Acht op de tien Nederlanders vinden het onterecht dat er een maatschappelijke discussie gaande is over het uiterlijk van Zwarte Piet, 65 procent vindt dat zelfs ‘volledig onterecht’. Twee derde vindt dat Zwarte Piet een zwarte huidskleur moet houden. Een substantiële minderheid vindt dat er een mix van Zwarte Pieten, Schoorsteen Pieten en gekleurde Pieten moet komen of wil een geleidelijke verandering. Bijna niemand vindt dat zijn verschijning direct of helemaal moet worden veranderd, of dat Piet helemaal moet worden afgeschaft.

Lees meer


Helft contacten tussen burgers en overheid verloopt digitaal

Jaarlijks hebben Nederlanders ongeveer 390 miljoen keer contact met de overheid. Meer dan 50 procent van die contacten (ca. 200 miljoen) verliep in 2016 via een digitaal kanaal: e-mail, een website of social media. Dat betekent dat individuele personen jaarlijks zo’n 30 keer per jaar zaken regelen met diverse overheidspartijen en dat in 15 gevallen op digitale wijze doen.
Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het ministerie van BZK, waarbij het totaal aantal contacten en het totaal aantal digitale contacten tussen burgers en de overheid is onderzocht.

Lees meer


Ambtenaren meer te maken met reorganisaties dan andere werkenden

Van ambtenaren wordt veel gevraagd: de overheid wil een andere, meer faciliterende rol vervullen richting haar burgers en de ambtenaren zijn daarvoor de handen en voeten. Er wordt veel gesproken over cultuurverandering en kanteling bij de overheid. Ambtenaren staan daar doorgaans welwillend tegenover, maar de druk wordt daarbij ook flink opgevoerd. Wat betekent dit alles voor de gezondheid en het werkplezier van ambtenaren? En hoe presteert de overheid eigenlijk als werkgever? Kan zij meer doen dan ze nu doet?

Lees meer


Toegang Wmo beter in kleinere gemeenten; toegang Jeugdhulp beter in grotere gemeenten

Met de veelbesproken decentralisering in de zorg zijn de Nederlandse gemeenten de spin in het spreekwoordelijke web van Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen geworden. De gemeente is het eerste aanspreekpunt bij een hulpvraag en dient daarna toegang te verlenen tot de benodigde zorg middels maatwerkvoorzieningen. Zijn gemeenten hierin geslaagd in het overgangsjaar 2015? I&O Research analyseerde meer dan 90 cliëntervaringsonderzoeken (CEO’s) in Wmo en Jeugdhulp, gebaseerd op ruim twintigduizend enquêtes. Conclusie: cliënten zijn over het algemeen positief over de zorg en de zorg bevordert de zelfredzaamheid; in grotere gemeenten weten Jeugdhulp-cliënten de zorg makkelijker te vinden, voor de Wmo zien we dat dat in kleinere gemeenten beter verloopt.

Lees meer


De presidentsverkiezingen zijn lastiger te peilen dan ooit

Het produceren van een betrouwbare, landelijke prognose voor de einduitslag met behulp van peilingen is een complexe exercitie, schrijft I&O-opiniepeiler Peter Kanne op de opiniepagina van de Volkskrant.
'De valkuil zit vooral in het verschil tussen de - vaak verkeerd begrepen - peiling en de prognose.'

Lees meer


Gemeenteambtenaren zien verbeteringen in sociaal domein

Net als in 2015 hebben Binnenlands Bestuur en I&O Research aan ambtenaren gevraagd hoe de decentralisatievlag er bij hangt. Hoe verlopen de transities, wordt de burger er beter van en waar zitten de knelpunten?
Hieruit blijkt onder meer dat het draagvlak voor de decentralisaties zorg, jeugd en werk en inkomen onder ambtenaren het afgelopen jaar is gegroeid, evenals het zelfvertrouwen over de uitvoering van de taken door gemeenten.
De decentralisaties pakken in kleine gemeenten (tot 20.000 inwoners) beter uit voor burgers dan in grotere gemeenten, vinden ambtenaren. Hoe kleiner de gemeente, hoe soepeler de (her)inrichting van het sociaal domein verloopt. Burgers stellen dat de zorg en jeugdhulp het afgelopen jaar is verslechterd.

Lees meer

‘Minder-minder-proces’ lijkt Wilders zetels op te leveren

In de meest recente I&O-peiling gaat de PVV – voor het eerst sinds juni – weer aan kop.
Als er “vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden”, zou de PVV virtueel 30 zetels halen, waarmee zij de VVD (27 zetels) achter zich laat.
Rekening houdend met statistische nauwkeurigheidsmarges (2 à 3 zetels) zijn PVV en VVD even groot.
De stijging van de PVV is ten opzichte van drie weken geleden significant. De PVV is daarmee terug op het niveau van juni, toen zij op 31 zetels stond.

Lees meer


Potentie voor elektrische auto in één jaar verdubbeld

Zowel in het voorjaar van 2015 als in het voorjaar van 2016 voerde I&O Research landelijk representatief onderzoek uit naar het bezit en de aanschafplannen voor elektrische en hybride auto’s. In 2015 werkten 1.829 respondenten aan het onderzoek mee, in 2016 2.216 respondenten. Het nieuwe onderzoek laat zien dat de koopintentie voor met name elektrische auto’s toeneemt.

Lees meer


Kiezers willen correcties op beleid Rutte I & II

Kiezers oordelen over een aantal belangrijke politieke kwesties anders dan in 2010, vlak voordat Mark Rutte zijn eerste kabinet (van VVD, CDA en gedoogsteun van de PVV) formeerde. Kiezers zijn op sociaaleconomische onderwerpen nog steeds overwegend links georiënteerd en op sociaal-culturele issues overwegend conservatief ingesteld. Dat is ook in 2016 zo.

Lees meer


Ruime meerderheid vindt dat Nederland moet stoppen met aardgaswinning in Groningen

Bijna drie kwart van de Nederlanders (73 procent) vindt dat de regering moet stoppen met de aardgaswinning in Groningen. Een derde (33 procent) vindt dat dat met de hoogste prioriteit moet gebeuren. Na het lezen van informatie over de kosten en baten van aardgaswinning in Groningen is het deel van de Nederlanders dat tegen aardgaswinning is, gestegen van 73 naar 85 procent

Lees meer


[Uitschrijven](${unsubscribecommunitylink})
U kunt zich ook afmelden door deze e-mail te beantwoorden, maar de volledige verwerking van uw afmelding kan dan enkele werkdagen in beslag nemen.