Nieuwsbrief december 2018

Vuurwerktraditie leeft, maar meerderheid is voor verbod op knalvuurwerk

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde eind 2017 om een verbod in te stellen op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit type vuurwerk zorgt voor de meeste overlast en het meeste letsel. Een meerderheid van de Nederlanders (63 procent) is vóór het verbieden van knalvuurwerk. Voor een verbod op vuurpijlen bestaat echter geen meerderheid: 41 procent is voor, 53 procent is tegen. Een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren kan rekenen op de steun van 48 procent van de Nederlanders. Dit beeld is sinds 2015 stabiel, met uitzondering van een kleine daling in 2016.

Lees meer


Nederlanders hechten aan Zwarte Piet, maar meningen verschuiven

Ook dit jaar is de discussie over uiterlijk en kleur van Zwarte Piet weer heftig. Een ruime meerderheid van de Nederlanders (68%) vindt het niet terecht dat deze discussie gevoerd wordt, 30 procent vindt de discussie wel terecht. Ten opzichte van 2016 is dit een duidelijke verschuiving: toen vond 80 procent de maatschappelijke discussie onterecht en 19 procent terecht. Hoger opgeleiden zijn bijna geheel verantwoordelijk voor deze verandering: van hen vindt nu 50 procent terecht dat hier discussie over is, terwijl dat in 2016 nog 36 procent was. In 2016 wilde 65 procent van de Nederlanders dat Zwarte Piet zwart zou blijven, nu wil nog 50 procent dat. Men is in 2018 vaker voor andere verschijningsvormen van Zwarte Piet dan in 2016: waar 32 procent in 2016 voor een mix of andere vorm van Zwarte Piet was, is dat nu 44 procent. Bijna niemand (1%) vindt dat Zwarte Piet helemaal moet worden afgeschaft.

Lees meer


Hoger opgeleiden helpen minder

Negen op de tien Nederlanders doen wel eens iets voor een ander, maar lager opgeleiden doen meer dan hoogopgeleiden. Zowel bij lichtere als zwaardere hulp doen lager opgeleiden significant meer. Er zijn geen grote verschillen naar regio. Wel blijkt dat men buiten de Randstad en op het platteland vaker helpt uit ‘noaberplicht’, terwijl men dat in de stad doet uit genegenheid of liefde. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS en de regionale omroepen.

Lees meer


VVD blijft de grootste ondanks ontevredenheid met kabinet-Rutte

Als er eind november verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn, zou de VVD nog steeds de grootste partij van Nederland zijn, met 27 zetels. Ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 levert de VVD echter in (-6). Ook regeringspartijen CDA (nu 15, -4) en D66 (nu 12, -7) verliezen terrein ten opzichte van maart 2017. Voor D66 is die neergang in het voorjaar begonnen. Van de regeringspartijen weet alleen de ChristenUnie zich vooralsnog te onttrekken aan deze neerwaartse beweging (6 zetels, +1). Samen zouden de coalitiepartijen nu 60 zetels halen, een (virtueel) verlies van 16 zetels.

Lees meer


Kwart Nederlanders denkt voldoende te bewegen, maar doet het niet

In augustus 2017 heeft de Gezondheidsraad een nieuwe beweegrichtlijn gepubliceerd die bepaalt of iemand voldoende beweegt. I&O Research zocht uit hoeveel Nederlanders voldoen aan deze nieuwe richtlijn. Ondanks dat 68 procent van de Nederlanders zelf vindt dat zij voldoende bewegen, voldoet maar 42 procent aan de beweegrichtlijn. Vrouwen voldoen hier vaker aan dan mannen. Naarmate het overgewicht (gemeten met het BMI) van Nederlanders stijgt, daalt het aandeel dat voldoet.

Lees meer


Kiezers vallen kabinet af om dividendbelasting

Medio september is 56 procent van alle kiezers ontevreden over het kabinet-Rutte III, 40 procent is tevreden. Voor het eerst sinds het aantreden van dit kabinet zien we dat de meerderheid van de kiezers ontevreden is over het kabinet. Als reden noemen ontevreden kiezers spontaan massaal de afschaffing van de dividendbelasting. Bijna twee derde (64%) is hier tegen. Dit zijn met name kiezers van SP, GroenLinks, PvdD en Forum voor Democratie, maar ook kiezers van D66, CDA en CU zijn in meerderheid tegen. Kiezers die nu op de VVD zouden stemmen, zijn als enige per saldo voor (47% voor, 35% tegen), maar onder kiezers die in 2017 op de VVD stemden, is dat andersom: 46% tegen, 34% voor.

Lees meer


Met vriendelijke groet,

Het team van I&O Research panel

.........................

I&O Research
[Uitschrijven](${unsubscribecommunitylink})
U kunt zich ook afmelden door deze e-mail te beantwoorden, maar de volledige verwerking van uw afmelding kan dan enkele werkdagen in beslag nemen.