Nieuwsbrief januari 2018


Desinformatie leidt tot verwarring bij nieuwsconsument

Nederlanders ervaren veel onzekerheid, scepsis en wantrouwen ten aanzien van het nieuws dat tot ze komt. Een op drie Nederlanders zegt ‘tegenwoordig vaak niet meer te weten wat waar is en wat onwaar’ en slechts drie op de tien zeggen ‘echt nieuws van nepnieuws te kunnen onderscheiden’. Nederlanders zijn niet alleen sceptisch ten opzichte van de pers, ook de Nederlandse regering of de vaccins voorgeschreven door het RIVM worden door een substantiële minderheid gewantrouwd. Dit blijkt uit onderzoek dat I&O Research in samenwerking met de Volkskrant heeft uitgevoerd.

Lees meer


Hoe sportief is Nederland?

Bijna twee op de drie Nederlanders sporten minstens 12 keer per jaar. De sportdeelname is het hoogst onder 18 tot 35-jarigen, onder de hogere leeftijdsgroepen ligt dit lager. De sociaaleconomische kenmerken zoals inkomen en opleidingsniveau zijn van invloed op de sportdeelname; het aandeel sporters is hoger onder Nederlanders met een hoger inkomen en opleiding. Onder Nederlanders met overgewicht is de sportdeelname lager.

Lees meer


Koopzondag nog niet voor iedereen vanzelfsprekend

Detailhandel Nederland deed voor de Kerst een oproep aan gemeenten om winkels toe te staan op zondag 24 december de deuren voor het publiek te openen. Deze boodschap was gericht tot gemeenten waar dit nog niet mogelijk was.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders was het inderdaad eens met deze oproep van Detailhandel Nederland. De gemeenten gaven hieraan mondjesmaat gehoor. De vraag is of de gemeenteraadsverkiezingen verandering brengen in de opstelling van deze gemeenten.

Lees meer


Draagvlak voor strengere handhaving vuurwerk gegroeid

De steun van Nederlanders voor een verdere aanscherping van het vuurwerkbeleid is op een aantal punten toegenomen. Het aandeel Nederlanders dat pleit voor een verdere beperking van de afsteektijden is in het afgelopen jaar gegroeid van 29 naar 33 procent. Deze stijging doet zich met name voor onder mensen die geen vuurwerk afsteken. Daarnaast is het draagvlak voor strengere handhaving van het verbod op illegaal vuurwerk toegenomen. De steun onder Nederlanders was hiervoor al ruim, maar deze is verder gestegen van 72 naar 77 procent. Opvallend is dat vooral vuurwerkafstekers deze maatregel vaker zijn gaan steunen. Was in 2016 54 procent hier voorstander van, inmiddels vindt een ruime meerderheid (63 procent) van de vuurwerkafstekers dat er strenger mag worden gehandhaafd op illegaal vuurwerk. 'Keurige vuurwerkafstekers’ pleiten dus voor strenger optreden tegen degenen die zich niet aan de regels houden.

Lees meer


Schiet de bestuurlijke elite zichzelf in de voet?

In een serie reportages onder de noemer ‘Schaduwmacht’, onderzoeken Vrij Nederland en Nieuwsuur de werking van de Nederlandse democratie. In de eerste publicatie (22 en 23 november 2017) stond de vraag centraal of de idee van een politieke banencarrousel op waarheid berust. Politicoloog Joost Berkhout van de Universiteit van Amsterdam zette de cijfers van politieke loopbanen op een rij; I&O Research onderzocht in hoeverre het beeld van een ‘banenmachine’ bij de kiezers bestaat. Beide onderzoeken bevestigen het beeld tot op zekere hoogte: CDA, VVD en PvdA zijn – als dit wordt vergeleken met hun electorale sterkte – oververtegenwoordigd in de bestuurlijke elite en een groot deel van de kiezers is ervan overtuigd dat deze partijen de macht onder elkaar verdelen, terwijl ze wíllen dat bestuursfuncties ook open zijn voor politici van andere, nieuwe partijen of partijlozen. Vooral kiezers van de flankpartijen oordelen hier scherp over. Zij hebben nog weinig vertrouwen in de politiek en keren de oude middenpartijen de rug toe. Deze partijen schieten met het vasthouden aan de bestuurlijke macht in eigen voet.

Lees meer


Groot draagvlak voor uitbannen niet-duurzaam geproduceerde melk

Driekwart van de Nederlanders zegt open te staan voor een duurzame levensstijl en staat ook positief tegenover duurzaam geproduceerd voedsel. Lang niet al deze consumenten brengen dit in de praktijk, bijvoorbeeld door bij het boodschappen doen op de duurzaamheid van de producten te letten. Dit heeft deels te maken met de onduidelijkheid die daarover bestaat. Slechts 12 procent van de consumenten zegt precies te weten welke producten duurzaam zijn geproduceerd en welke niet. Over de keurmerken die de consumenten zouden moeten helpen, bestaat veel onduidelijkheid. Minder dan 20 procent van de consumenten zegt te weten wat de betekenis van deze keurmerken is. Ruim zes op de tien consumenten geven aan dat het prettig zou zijn als alle producten in de supermarkt duurzaam geproduceerd zouden zijn.

Lees meer
[Uitschrijven](${unsubscribecommunitylink})
U kunt zich ook afmelden door deze e-mail te beantwoorden, maar de volledige verwerking van uw afmelding kan dan enkele werkdagen in beslag nemen.