Nieuwsbrief juli 2017

Angst voor terrorisme is geen reden om thuis te blijven

Angst voor terrorisme is geen reden om thuis te blijven. Slechts één procent van de thuisblijvers noemt de angst voor terrorisme als belangrijkste reden om niet op vakantie te gaan. Voor zeven procent van de Nederlanders speelt terrorisme een grote rol in de keuze van de vakantiebestemming. Turkije, Egypte, Frankrijk (Parijs) en Groot-Brittannië (Londen) worden als bestemmingen genoemd die men vanwege terrorismedreiging liever mijdt.

Lees meer


Achterban ChristenUnie ziet samenwerking met D66 zitten

De variant die nu op de formatietafel ligt (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) kan rekenen op de steun van ruim een derde van de kiezers (36 procent). Vrijwel een even groot deel (33 procent) heeft op voorhand geen positief beeld van dit kabinet. Driekwart van de ChristenUnie-kiezers ziet samenwerking met D66 in een kabinet met VVD en CDA zitten. D66-kiezers zijn hierover verdeeld: een derde is positief, een derde neutraal en nog eens een derde is negatief.

Lees meer


Vertrouwen in decentralisaties sociaal domein iets gestegen

Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen. Dit blijkt uit de vierde grootschalige meting die I&O Research heeft uitgevoerd naar de ervaringen in het sociaal domein. Hieraan namen 10.839 Nederlanders deel, van wie twee derde zelf of zijn omgeving te maken had met problemen die gerelateerd zijn aan de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet.

Lees meer


Resomeren: uw stoffelijk overschot in een chemisch bad?

Al lange tijd zijn begraven en cremeren de gangbare manieren van lijkbezorging in Nederland. Samen met het ter beschikking stellen van het lichaam aan de wetenschap zijn dit de ook de enige vormen die wettelijk zijn toegestaan in ons land. Daar gaat nu mogelijk verandering in komen. Mede naar aanleiding van kwalitatief en kwantitatief draagvlakonderzoek van I&O Research, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gaat de Tweede Kamer zich dit najaar buigen over beleidsvoorstellen die alternatieve vormen van lijkbezorging wellicht mogelijk maken.

Lees meer
Met vriendelijke groet,

Het team van I&O Research panel

.........................

I&O Research
[Uitschrijven](${unsubscribecommunitylink})
U kunt zich ook afmelden door deze e-mail te beantwoorden, maar de volledige verwerking van uw afmelding kan dan enkele werkdagen in beslag nemen.