Nieuwsbrief maart 2017

Politieke peilingen komen goed overeen met uitslag

Op 15 maart 2017 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Om mee te kunnen doen met de politieke peilingen hebben wij het I&O Research Panel vaak ingezet en daarvoor willen we u hartelijk danken! U kunt hieronder lezen dat onze peilingen redelijk goed overeenkwamen met de uitslag en dat kwam mede door u!

Lees meer


Prijswinnaars verloting bekend

Het I&O Research Panel verloot jaarlijks een aantal mooie prijzen onder de actieve leden van het panel. Dankzij uw inzet hebben we in het afgelopen jaar weer vele onderzoeken succesvol uitgevoerd. Dit jaar hebben we Bol.com-cadeaubonnen van 10 en 50 euro verloot. Prijswinnaars hebben inmiddels bericht gekregen.


Rijksambtenaar vertrouwt gemeente zijn beurs niet toe

Rijksambtenaren hebben weinig op met het voornemen van veel politieke partijen om gemeenten meer belasting te laten heffen en het rijk minder. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ze liever belasting afdragen aan het rijk.

Lees meer


Democratie in doelgroepen

Wat is de partij voor homoseksuelen, ouderen, jongeren, christenen, migranten, vrouwen, mannen en ondernemers?
In dit onderzoek nemen we het stemgedrag van enkele ‘minderheidsgroepen’ en de meningen van en over deze groepen onder de loep.

Lees meer


Draagvlak voor verbod dieren houden door dierenmishandelaars

Er moet een verbod komen op het hebben van huisdieren voor mensen die dieren ernstig mishandelen of verwaarlozen. Nederlandse kiesgerechtigden vinden dat de belangrijkste dierenkwestie die het komende kabinet moet aanpakken. Bijna alle Nederlanders (92%) staan achter zo’n verbod. Dat blijkt uit een peiling van I&O Research in opdracht van de Dierenbescherming.

Lees meer


Veiligheidsmonitor 2016: burger voelt zich minder onveilig

In het afgelopen jaar hebben Nederlanders de leefbaarheid van hun buurt iets positiever beoordeeld. Ook de veiligheidsbeleving is verbeterd, zowel in de eigen woonomgeving als in het algemeen. Het aantal Nederlanders dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van vermogensdelicten is licht gedaald; het slachtofferschap van geweld en vandalisme is min of meer gelijk gebleven, evenals dat van cybercrime.

Lees meer


Plattelander mist politieke aandacht

Nederlanders die buiten de Randstad wonen, voelen zich genegeerd door de landelijke politiek. Maar liefst 60 procent van de kiezers in de ‘provincie’ meent dat Haagse politici niet begrijpen wat er in hun regio leeft. Een even groot deel stelt dat ‘mensen zoals zij’ geen invloed hebben op de besluitvorming.

Lees meer


Worldwide web grootste winkelcentrum Randstad

Inwoners van de Randstad besteden bijna 12% van hun totale uitgaven aan producten bij webwinkels. Het worldwide web is daarmee het grootste winkelcentrum van de Randstad. Dat is één van de conclusies uit het ‘Koopstromenonderzoek’ van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, uitgevoerd door I&O Research en DTNP.

Lees meer

Jongeren pessimistischer dan in 2007

In opdracht van Vrij Nederland voerde I&O Research in december 2016 een onderzoek uit naar hoe jongeren denken over de Nederlandse samenleving en democratie. Grotendeels is dit een herhaling van een onderzoek uit 2007.

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (53%) vindt dat Nederland zich in de verkeerde richting ontwikkelt. Jongeren (t/m 25 jaar) zijn per saldo minder pessimistisch dan ouderen: ‘slechts’ 44 procent vindt dat Nederland zich in de verkeerde richting ontwikkelt. In deze leeftijdsgroep weet 23 procent het niet. Als we de ‘weet niet’ uit 2016 weglaten voor de jongeren, zien we desalniettemin dat de stemming onder jongeren in tien jaar tijd is omgeslagen: van 57 procent in de goede richting in 2007 naar 57 procent in de verkeerde richting in 2016.

Lees meer
Met vriendelijke groet,

Het team van I&O Research panel

.........................

I&O Research
[Uitschrijven](${unsubscribecommunitylink})
U kunt zich ook afmelden door deze e-mail te beantwoorden, maar de volledige verwerking van uw afmelding kan dan enkele werkdagen in beslag nemen.