Mail niet goed leesbaar? Open in een browser .
Nieuws met nuance
Nieuwsbrief maart 2021


In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen waren we veel in het nieuws met onze politieke peilingen. We lieten de belangrijkste trends in de steun voor politieke partijen zien en leverden inhoudelijke analyses, waar in de kranten en op tv veel aandacht voor was. Uiteraard hebben we naast onze politieke peilingen ook aandacht besteed aan diverse andere actuele thema’s en maatschappelijk relevante onderwerpen. Via de buttons “lees meer” kunt u meer over een onderzoek te weten komen. Wij willen u bedanken voor uw bijdrage de afgelopen periode!

Daarnaast zijn in januari de donaties van panelleden aan de goede doelen uitgekeerd. Samen hebben zij ruim 1.500 euro gedoneerd aan drie goede doelen:
  • KWF Kankerfonds: 685 euro
  • Natuurmonumenten: 480 euro
  • Unicef: 385 euro

Hebt u vragen of opmerkingen na het lezen van deze nieuwsbrief? Dan horen we uw reactie graag. U kunt contact opnemen via: helpdesk@iopanel.nl

We stellen uw feedback erg op prijs!


Keurige I&O-slotpeiling Tweede Kamerverkiezingen
Hoe goed was onze slotpeiling? We zagen de krachtsverhoudingen en de trends de afgelopen maanden en weken goed. Maar de zetelpeilingen waren maar een deel van ons kiezersonderzoek van de afgelopen maanden.

Lees meerNederlandse bestrijding van klimaatverandering door kiezers overschat
Nederlandse kiezers maken zich in meerderheid zorgen over klimaatverandering en menen dat het ernstige gevolgen kan hebben voor volgende generaties. Tegelijkertijd overschatten Nederlanders hoe goed ons land het doet in vergelijking met andere landen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie.

Lees meerZorgen om woningaanbod in Overijssel
Overijsselaars vinden dat de overheid te weinig aandacht heeft gehad voor het creëren van een ‘passend woningaanbod’. In de afgelopen jaren is de situatie op de woningmarkt volgens hen verslechterd. Als het gaat om de inrichting van hun leefomgeving geven inwoners de voorkeur aan schone lucht, rust en woongenot boven economische groei. Andere dilemma’s leveren meer verdeeldheid op, zoals het plaatsen van zonnepanelen in het landschap en het gebruik van landbouwgrond voor andere doeleinden. Inwoners willen vooral op een laagdrempelige manier meepraten over het ruimtelijk beleid van de provincie, bijvoorbeeld via een enquête of app. Dit blijkt uit een onderzoek van I&O Research onder bijna 1.500 Overijsselaars in opdracht van de provincie Overijssel.

Lees meerDrie kwart Nederlanders kent grootste vleesproducenten niet
In opdracht van Milieudefensie voerde I&O Research onderzoek uit naar de kennis en mening van Nederlanders over de klimaatgevolgen van de Nederlandse vlees- en zuivelindustrie. Nederland behoort tot de internationale top van de vlees- en zuivelindustrie. Het grootste zuivelconcern FrieslandCampina is landelijk bekend, maar de grootste vleesproducenten Vion en VanDrieGroup zijn dat niet. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat vlees en zuivelbedrijven moeten verduurzamen. Dit blijkt uit een landelijk representatief onderzoek van I&O Research, in opdracht van Milieudefensie.

Lees meerNederlanders voelen weinig voor excuses slavernijverleden
In opdracht van dagblad Trouw onderzocht I&O Research hoe Nederlanders denken over excuses voor het slavernijverleden. Dit onderzoek vond plaats van 22 tot 25 januari 2021 onder een representatieve steekproef van 1.241 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Lees meerZorgen om houdbaarheid sociale stelsel
Het thema schijnzelfstandigheid is actueel. In dit onderzoek is daarom gevraagd aan Nederlanders hoe zij daarover denken. Er is sprake van schijnzelfstandigheid wanneer er sprake is van loon, persoonlijke arbeid én werkgeversgezag zonder een arbeidsovereenkomst.

Lees meerCorona treft hart van winkelgebieden in Oost-Nederland
Wat betekent de coronacisis voor de winkelgebieden in Oost-Nederland? Waar was de impact van de coronacrisis het grootst? De provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel vroegen I&O Research dat in het najaar van 2020 uit te zoeken en daarmee ook de resultaten van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 te actualiseren en van nieuwe handvatten te voorzien.

Lees meerNederlanders positief over maatschappelijke waarde van topsport
Om inzicht te krijgen in het draagvlak van het huidige beleid voerde I&O Research in opdracht van de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut een onderzoek uit naar het maatschappelijk draagvlak van topsport.

Lees meerMet vriendelijke groet,

Team I&O Research Panel
.........................

I&O Research